top of page

Liz Fenwick

Graphic Design & Artwork / Darlunio graffeg & dylunio

Tel: 07940 756070   |   glasbrint@gmail.com

glasbrint logo

I graduated with a BA Hons. in Theatre Design from Nottingham Trent University in 1999.  Whilst working as a freelance set and costume designer &  lecturer in design for a decade I started to explore a passion for graphic art and illustration. I illustrate picture maps, brochures, signs and posters, and also design logos and company graphics for print and web. I work in Welsh and English.

 

Please email or phone if you'd like to discuss a project or commission

Graddiais gyda BA Anrh. mewn Dylunio i'r Theatr o Brifysgol Nottingham Trent yn 1999. Tra oeddwn yn gweithio fel dylunydd setiau a gwisgoedd a darlithydd mewn dylunio am ddegawd, dechreuais fagu diddordeb mawr mewn gelf graffig a darlunio. Rwy'n darlunio mapiau, pamffledi, arwyddion a phosteri, yn ogystal â logos a gwaith graffig printiedig ac electronig ar gyfer cwmnïau a sefydliadau. Rwy'n gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.
 

Gallwch anfon e-bost neu ffonio os hoffech drafod prosiect neu gomisiwn.

Selected Clients/rhai cleientiaid

MOMA Machynlleth

Maint Cymru/The Size of Wales

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Canolfan Owain Glyndwr, Machynlleth

Aberystwyth Printmakers

Tir Canol

Aberystwyth University

Aberdyfi Community Council

Fisheries Local Action Group, Ceredigion

Cwmni Mega

Ceredigion Museum

The Happy Museums

The Deco Shop Ltd

Digital Landscapes

Cylch Meithrin Corris

Commissions/comisiynau

Number Twenty One, Machynlleth

The Riverside, Pennal

Deintyddfa Llys Einion, Machynlleth

Mid Wales Storage

Cefn Crib, Pennal

Tafarn y Dyfi

bottom of page