top of page

Liz Fenwick

Graphic Design & Artwork / Darlunio graffeg & dylunio

Tel: 07940 756070   |   glasbrint@gmail.com

glasbrint logo

I graduated with a BA Hons. in Theatre Design from Nottingham Trent University in 1999.  Whilst working as a freelance set and costume designer &  lecturer in design for a decade I started to explore a passion for graphic art and illustration. I illustrate picture maps, brochures, signs and posters, and also design logos and company graphics for print and web. I work in Welsh and English.

Please email or phone if you'd like to discuss a project or commission

Graddiais gyda BA Anrh. mewn Dylunio i'r Theatr o Brifysgol Nottingham Trent yn 1999. Tra oeddwn yn gweithio fel dylunydd setiau a gwisgoedd a darlithydd mewn dylunio am ddegawd, dechreuais fagu diddordeb mawr mewn gelf graffig a darlunio. Rwy'n darlunio mapiau, pamffledi, arwyddion a phosteri, yn ogystal â logos a gwaith graffig printiedig ac electronig ar gyfer cwmnïau a sefydliadau. Rwy'n gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.
Gallwch anfon e-bost neu ffonio os hoffech drafod prosiect neu gomisiwn.

Selected Clients/rhai cleientiaid

Aberdyfi Community Council

Fisheries Local Action Group, Ceredigion

Cwmni Mega

Ceredigion Museum

The Happy Museums

The Deco Shop Ltd

Digital Landscapes

Cylch Meithrin Corris

Commissions/comisiynau

Number Twenty One, Machynlleth

The Riverside, Pennal

Deintyddfa Llys Einion, Machynlleth

Mid Wales Storage

Cefn Crib, Pennal

Tafarn y Dyfi

bottom of page