top of page

A day on the quay

artwork & event brochure  /  gwaith celf & thaflen

Commissioned artwork and brochure for Fisheries Local Action Group (FLAG) events on the West coast of Wales

Gwaith celf a thaflen wedi'i gomisiynu ar gyfer digwyddiadau Grwp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd ar arfordir Gorllewin Cymru

bottom of page